ممرز Carpinus betulus

درخت مَمرَز با نام علمی Carpinus betulus

درخت مَمرَز ازدرختان بومی ایران ودرختی است با قامتی متوسط که ارتفاع آن بین ۱۵ تا ۲۵ متر بوده که گاهی ارتفاع آن به ۳۰ متر نیز می‌رسد. به جرات میتوان گفت که درخت ممرز ازویژگیهای بسیاری برای پرورش بنسای برخوردار است انعطاف پذیری شاخه ها ازجمله این ویژگیها میباشد تنه درخت ممرز (حتی تنه درختان دیرسال) اغلب شیاردار است واین خودیکی دیگرازآیتمهایی است که این درخت را مستعد بنسایی زیبامینماید . پوست درخت صاف و مایل به رنگ سبز خاکستری است. جوانه‌های این درخت بر خلاف نوع راش، بسیار فشرده و نزدیک به ترکه‌ها ی جوان بوده و حداکثر به ۱۰ میلی‌متر می‌رسدواین یک امتیازبرای هنرمندبنسای میباشدتابتواندیک منظرزیبای جنگلی راپرورش وبه نمایش بگذارد برگ‌های درخت ممرز متناوب الشکل و به طول ۴ تا ۹ سانتی‌متر با رگه‌های برجسته و منحصراً چین دار و حاشیه دندانه دار می‌باشند

گرده افشانی میوه‌های ممرز به وسیلهٔ باد و بعد از پدیدار شدن برگ‌ها صورت می‌پذیرد و رویش و تخم این درخت زیاد می‌باشد.

نگهداری از بنسای ممرز:

ممرز از دسته درختان خزان پذیر بوده وبنسای آن پاییز و زمستان کم نذیری را به نمایش میگذارد.

خاک:  خاک لومی، ماسه ای، شنی ،  غنی و خوب زهکشی شده ، خاک مناسب برای رشد بنسای ممرزمیباشد تعویض گلدان هرسال یکبار مناسب

 است وبهترین فصل برای این کار اواخر زمستان میباشد .

نور: بهتر است در جای آفتابی و یا سایه روشن قرار داشته باشد بنسای ممرز ازدسته درختان بیرونی بوده ونیاز به نور مستقیم روزانه دارد.

آبیاری: ممرز به آبیاری متوسط نیاز داردامابطورکلی درختان بنسای به رطوبت بسیارعلاقمندهستندواسپری آب کمک بسیاری به شادابی

آنها مینماید.

دما: به طور کلی این درخت در آب و هوای گرم و مرطوب رشد بهتری دارد و دمای -۳ تا ۱۶ درجه برای رشد آن مناسب است.

کود دهی: در فصل رویش هر پانزده روز یکبار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *