فرآیند تولید غاز ارگانیک درمزرعه دکتر گرین

تولید محصولات ارگانیک دارای شرایط وفرآیند خاصی است که لازمه آن گردآوری امکانات گوناگون ، تخصص ها ونیروهای علاقمند متعددی میباشد از این رو ما تلاش کرده ایم تا هرچه بیشتر خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک کرده تا بتوانیم محصولی ارگانیک به معنای واقعی کلمه را به سبدغذایی مصرف کنندگان عرضه نماییم.