کاشتن بن سای در ظرف بزرگتر چه خاصیتی دارد؟

این عامل کلیدی در حفظ سلامت درخت شما است. هدف از این آزمایش حذف ریشه های اضافی است که می تواند موجب گرسنگی و یا عدم دریافت مواد مغذی کافی برای جرم آن شود.

همچنین تضمین می کند که درخت شما می تواند در یک ظرف کوچک رشد کند. درختان کاج باید هر دو یا پنج سال یک بار مورد استفاده قرار گیرند, بسته به اینکه چقدر سریع رشد می کند